Zapraszamy do współpracy, w ramach której zapewnimy Państwu:

 
 1. Dostawy preparatów chemicznych w ilości niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesów mycia i dezynfekcji
 2. Urządzenia dozujące
 3. Przygotowanie i wdrożenie procedur
 4. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedur
 5. Opracowanie i aktualizację kompletnej dokumentacji związanej z myciem i dezynfekcją zgodnej z wymogami HACCP lub innymi
  • procedury mycia i dezynfekcji
  • plany higieny
  • instrukcje stanowiskowe
  • opisy produktów
 6. Wymagane dokumenty tj. atesty PZH, karty charakterystyki preparatów chemicznych (MSDS), instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje postępowania z środkami chemicznymi.
 7. Optymalizację procesów mycia i dezynfekcji
 8. Stały serwis technologiczny
 9. Monitoring zużycia środków chemicznych
 10. System regularnego raportowania
 11. Szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzeń i stosowania preparatów chemicznych oraz w zakresie utrzymania wysokich standardów higienicznych
 12. Odbiór pustych opakowań
Zapraszamy Państwa do bezpłatnego przetestowania
naszych preparatów chemicznych.