Obecny zespół spółki DropStar tworzą założyciele i pierwsi pracownicy firmy Diversey, późniejszy DiverseyLever Polska, a obecnie JohnsonDiversey, którzy w 2005 roku podjęli decyzję o założeniu niezależnej spółki, gdzie w pełni wykorzystają posiadane doświadczenia oraz know-how. W ciągu roku działalności spółka zdobyła grupę stałych klientów w kraju i obecnie planuje rozszerzenie obszaru działania zagranicą.


Ludzie DropStaru:

Wojciech Wiśniewski – Wiceprezes, Produkcja i Rozwój

Absolwent Wydziału Chemicznego na Politechnice Warszawskiej, dodatkowo ukończone podyplomowe studium „Managera Jakości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1982-1992 pracownik naukowy na Politechnice Warszawskiej, Wydział Chemii. Od 1992 roku organizował firmę Diversey (późniejszy DiverseyLever, a obecnie JohnsonDiversey) od strony zastosowania środków chemicznych. Transferował know-how rozwiązań higienicznych opracowywanych przez firmę Diversey na rynek Polski. Opracował wiele doskonałych formuł preparatów chemicznych oraz technologii mycia i dezynfekcji w zakładach Przemysłu Spożywczego. Wdrażał kompleksowe programy mycia i dezynfekcji u czołowych producentów żywności w Polsce.
Autor wielu publikacji do magazynów branżowych, dotyczących zastosowania preparatów chemicznych w zakładach przemysłu spożywczego oraz higieny i procedur higienicznych.

Janusz Różański – Wiceprezes, Marketing i Sprzedaż

Absolwent Wydziału Ekonomicznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, dodatkowo ukończone studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Londynie. W latach 1993-2000 pracownik firmy Diversey a  następnie DiverseyLever, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.
Od założenia firmy w Polsce organizował dział sprzedaży a następnie jako Dyrektor Handlowy zarządzał sprzedażą do sektora instytucjonalnego i przetwórstwa spożywczego.
W latach 1995-2000 uzyskał najlepsze wyniki handlowe w całym regionie Europy, za co otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Wyszkolił wielu doskonałych handlowców i menedżerów, obecnie zajmujących najwyższe stanowiska w międzynarodowych korporacjach.
Autor publikacji do magazynów branżowych, dotyczących najnowocześniejszych technologii mycia.

Marek Goral – Sprzedaż i Kontakty z Klientami

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS obecnie Szkoła Główna Handlowa. Przez ponad 15 lat organizował i nadzorował realizację kontraktów zagranicznych na wielu kontynentach. Od roku 1994 pracownik Diversey a następnie DiverseyLever Polska, gdzie organizował a następnie był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży pośredniej oraz eksport.
W trakcie swojej pracy osiągnął wiele spektakularnych sukcesów menedżerskich i handlowych, za co był wielokrotnie wyróżniany przez światowy zarząd firmy.