Nasza spółka oferuje profesjonalne środki czystości, które zapewnią Państwu najwyższe standardy higieny zgodne z GMP, GHP oraz systemem HACCP.
Naszą wiedzę, ponad 20 letnie doświadczenie, znajomość technologii oraz zasad higieny jak również osiągnięte sukcesy we wdrażaniu najlepszych rozwiązań technologicznych i higienicznych, oddajemy do Państwa pełnej dyspozycji.

Nasze produkty chemiczne plus doskonałe rozwiązania w zakresie technologii i serwisu połączone z funkcjonalnymi usługami logistycznymi zapewnią Państwu bezpieczeństwo produkcji oraz ciągłość dostaw.

Dla Państwa przygotujemy wszelką niezbędną dokumentację zgodną z GHP, HACCP obejmującą m.in. opisy produktów, instrukcje stanowiskowe, plany higieny jak też procedury mycia i dezynfekcji. Przeprowadzimy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa stosowania produktów chemicznych oraz prawidłowego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.

Wszystkie nasze produkty posiadają atesty rządowych agencji nadzoru oraz wszelkie niezbędne pozwolenia.